Xử trí sau khi bạn đã thoát ra khỏi ngôi nhà đang cháy

Những việc bạn cần phải làm ngay lập tức sau khi vừa thoát ra khỏi ngôi nhà bị cháy

Khi đã thoát được ra khỏi đám cháy, bạn cần bình tĩnh, nhanh chóng làm theo các hướng dẫn sau đây để có thể cứu