vượt ngục

Chỉ bằng 1 chiếc thang tre, tử tù vượt ngục tẩu thoát ngoạn ngụckhỏi hàng rào điện hiện đại

Với hàng rào dây thép gai có điện, hào nước và tường cao, nhà tù Klong Prem ở Thái Lan