TP HCM

Nhà ống, nhà phố: Giờ mà có hỏa hoạn là… chỉ có đường chết

Hiện nay, một hệ thống phòng cháy có giá chỉ dao động từ vài triệu đến vài chục triệu, nhưng