phong thủy phòng bếp

Tư vấn hóa giải phong thủy nghịch cho những căn bếp đặt dưới phòng ngủ

Phong thủy cho rằng bếp nấu tránh đặt dưới phòng ngủ. Vì thế, tùy vào không gian nhà nên có