Những điều cân thiết cần nhớ khi thoát hiểm

Những điều căn bản cần phải nắm khi thực hiện thoát hiểm khỏi đám cháy

Khi xảy ra hỏa hoạn, tâm lý chung thường rất hoảng hốt, cố thoát thân và thu vén đồ đạc