không đặt gương đối diện cửa phòng ngủ

Đặt gương đối diện chiếu thẳng với cầu thang – Điều tuyệt cấm kỵ với phong thủy

Việc đặt gương đối diện cầu thang trong phong thủy gọi là “miệng lưỡi dài” sẽ lắm thị phi. Phong